DỊCH VỤ HỖ TRỢ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH DV TM Nam Hoàng Việt
Chuyên cung cấp tư vấn dịch vụ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp chi tiết như sau:

1. DỊCH VỤ HỖ TRỢ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI
Công việc dịch vụ hỗ trợ Kế toán doanh nghệp của Nam Hoàng Việt gồm:
– Thực hiện tất cả các thủ tục, báo cáo thuế phát sinh trong năm.
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi phí, doanh thu, hoá đơn, thuế
– Ghi nhận sổ sách kế toán, in, lưu trữ và bàn giao cho công ty.
– Trực tiếp giải trình tất cả số liệu với cơ quan thuế khi quyết toán thuế.
– Đại diện doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh khi cơ quan thuế yêu cầu.

2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BÁO CÁO THUẾ
Công việc dịch vụ hỗ trợ Kế toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt gồm:
– Thực hiện tất cả các thủ tục, báo cáo thuế phát sinh trong năm.
– Trực tiếp giải trình tất cả số liệu với cơ quan thuế.
– Đại diện doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh khi cơ quan thuế yêu cầu.

3. DỊCH VỤ HỖ TRỢ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Công việc dịch vụ hỗ trợ Kế toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt gồm:
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi phí, doanh thu, hoá đơn, thuế.
– Ghi nhận sổ sách kế toán, in, lưu trữ và bàn giao cho công ty.
– Trực tiếp giải trình tất cả số liệu với cơ quan thuế khi quyết toán thuế.
– Đại diện doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh khi cơ quan thuế yêu cầu.

Quý khách có nhu cầu Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi Hotline: 0902 390 737 – 0966 818 827