XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Xây dựng chương trình nâng cao mức độ tuân thủ của người nộp thuế Ngày 27/08/2018 Trong 2 ngày 23 và 24/8, Tổng cục Thuế phối hợp với dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của cơ quan phát triển…