2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BÁO CÁO THUẾ
Công ty TNHH DV TM Nam Hoàng Việt
Chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp kế toán báo cáo thuế chi tiết như sau:

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BÁO CÁO THUẾ
1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Dịch vụ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp hiện đang là dịch vụ được sử dụng rất nhiều bởi các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ. Nếu tuyển dụng một nhân viên kế toán, bạn sẽ phải trả không ít hơn 4 – 5 triệu một tháng và bạn cũng thực sự không biết được là công việc của nhân viên này làm có đầy đủ, chính xác theo qui định pháp luật hay không. Bạn thực sự lo lắng về các khoản phạt thuế, truy thu thuế sẽ phát sinh khi cơ quan thuế xuống giải quyết. Để giải quyết những lo lắng, đáp ứng nhu cầu của Quý Doanh Nghiệp, công ty dịch vụ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt được ra đời và được thực hiện bởi các kế toán viên chuyên nghiệp và được kiểm tra kiểm soát bởi các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm. Do vậy dịch vụ hỗ trợ kế toán doanhn nghiệp của Nam Hoàng Việt sẽ giúp quý Doanh nghiệp loại bỏ hoàn toàn những lo lắng về thuế, sổ sách kế toán cũng như các rủi ro về các khoản phạt, truy thu thuế.

Công việc dịch vụ hỗ trợ Kế toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt gồm:
– Thực hiện tất cả các thủ tục, báo cáo thuế phát sinh trong năm.
– Trực tiếp giải trình tất cả số liệu với cơ quan thuế.
– Đại diện doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh khi cơ quan thuế yêu cầu.

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ
– Kê khai thuế Giá trị gia tăng (VAT) hàng tháng hoặc quý.
– Kê khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý (nếu có)
– Dự kiến tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng quý.
– Đại diện doanh nghiệp để giải trình các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế.
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, hoá đơn.
– Kiểm tra, kiểm soát sự hợp lệ của các hoá đơn đầu ra, đầu vào … thông báo và đưa ra các hướng xử lý cho Doanh Nghiệp khi có các vấn đề phát sinh.

3. QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Hàng háng, từ ngày 01 đến ngày 10, dịch vụ hỗ trợ kê toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt sẽ đến Doanh nghiệp thu thập các tài liệu như: Hoá đơn đầu ra, hoá đơn đầu vào, sao kê ngân hàng, bảng lương, trao đổi với Doanh nghiệp về các vấn đề phát sinh trong tháng, tư vấn trực tiếp cho Doanh nghiệp hướng xử lý các vấn đề phát sinh.
Sau khi thu thập hồ sơ về văn phòng, dịch vụ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, rà soát hoá đơn, chứng từ, kiểm tra các chỉ tiêu trên hoá đơn như Tên công ty, Địa chỉ, Mã số thuế, Mặt hàng, …
Sau đó sẽ thông báo đến Doanh nghiệp để kịp thời thực hiện các giải pháp điều chỉnh, khắc phục.
Khi lập báo cáo thuế hàng tháng hoặc quý, dịch vụ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt sẽ liệt kê các hoá đơn đầu vào không hợp lệ, không hợp lý, không được khấu trừ để thông báo tới Quý doanh nghiệp, đồng thời tư vấn cách xử lý và giải quyết, ngoài ra chúng tôi cũng cân đối thuế VAT đầu ra và đầu vào cho Quý Doanh nghiệp, tư vấn các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm giảm thiểu chi phí thuế.
Báo cáo thuế sau khi được lập, sẽ được kiểm tra chi tiết lại 1 lần nữa bởi kế toán của dịch vụ hỗ trợ kế toán doanh nghiệp của Nam Hoàng Việt.
Báo cáo thuế hoàn thành sẽ được gửi cho Quý Doanh nghiệp để kiểm tra và sau khi nhận được thông từ Quý Doanh nghiệp, Báo cáo được ký và gửi cho cơ quan thuế bằng đường gửi điện tử.

Quý khách có nhu cầu Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi Hotline: 0902 390 737 – 0966 818 827